Zawarłeś umowę z deweloperem. Przedwstępną, rezerwacyjną, deweloperską. Nastały jednak czasy koronawirusa i ograniczenia z nim związane. Już wiesz, że swojego zobowiązania nie wykonasz. Co należy zrobić? Zapraszam do przeczytania mojego tekstu: „umowa z deweloperem a koronawirus.”

Deweloper wzywa Cię do stawienia się do wybudowanego odbioru lokalu mieszkalnego zgodnie z umową deweloperską. Straszy karami umownymi, a przecież nie możesz wychodzić z domu. Albo zawarłeś umowę rezerwacyjną, a za chwilę upływa termin na podpisanie umowy deweloperskiej i boisz się, że stracisz opłatę rezerwacyjną. Tymczasem bank zmienił zasady przyznawania kredytów hipotecznych. Poza tym, nie możesz ot tak pojawić się u notariusza. Koronawirus zupełnie zmienił sytuację na rynku mieszkaniowym.

Koronawirus a umowa z deweloperem

W jednym z tekstów rozważałem, czy można uzyskać zwrot opłaty rezerwacyjnej w przypadku niedojścia do umowy deweloperskiej. Tutaj sytuację mamy jeszcze ciekawszą, ponieważ za koronawirusa żadna ze stron zawartej umowy odpowiedzialności przecież nie ponosi. Pandemia jako taka jest bowiem przykładem siły wyższej.

Czy możesz więc odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów? Czy uda Ci się odzyskać zapłacony zadatek. Wiele zależy od postanowień umownych. Często w takich umowach znajdują się następujące postanowienia:

W przypadku niezawarcia umowy z winy kupującego uiszczona opłata rezerwacyjna przepada. W przypadku, gdy dochodzi do sytuacji, w której nie zawiniła żadna ze stron, opłata rezerwacyjna jest zwracana. 

To tylko przykład. Postanowienia zawartej z deweloperem umowy mogą wyglądać i wyglądają znacznie inaczej.

Na szczęście mamy art. 471 Kodeksu cywilnego.

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Co on oznacza w praktyce? Choćby to, że nie trzeba naprawiać wyrządzonej szkody, gdy mamy do czynienia z siłą wyższą. Czyli z koronawirusem. Dla ustalenia, czy możesz odstąpić od zawartej z deweloperem umowy bez ponoszenia kosztów, należałoby zapoznać z zawartą przez Ciebie umową.

Warto pamiętać, że nieco inaczej sytuacja wygląda z zadatkiem i zaliczką. To jednak temat na inny tekst.

Zapraszam do kontaktu. Chętnie przeanalizuję zawartą przez Ciebie umowę i ocenię sytuację, w której się znalazłeś. Być może uda się znaleźć złoty środek i odzyskać opłatę rezerwacyjną, zadatek, bądź zaliczkę.

Piotr Stosio

Radca Prawny

One thought on “Umowa z deweloperem a koronawirus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *