Odbiór lokalu od dewelopera jest jedną z najważniejszych, kluczowych wręcz, czynności związanych z zakupem mieszkania. To w zasadzie ostatni krok przed odbiorem kluczy do mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nabywca lokalu powinien zatem posiadać podstawową wiedzę w tym zakresie. Zapraszam do przeczytania tekstu.

Zgodnie z art. 27 ustawy deweloperskiej odbiór lokalu od dewelopera, na przykład mieszkania, odbywa się w obecności kupującego. Nabywca lokalu ma więc dobrą okazję, aby dokładnie obejrzeć lokal. Może wtedy ustalić i zauważyć wszystkie niedoróbki, a następnie przedstawić je przedstawicielowi dewelopera. Przeniesienie na nabywcę prawa do lokalu musi być poprzedzone jego formalnym odbiorem przez nabywcę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nabywca lokalu dokładnie obejrzał mieszkanie, na przykład przy pomocy zaufanego specjalisty. Czasami warto ponieść dodatkowy koszt, ale precyzyjnie ustalić i wpisać do protokołu zauważone wady budowy. Następuje ono po zawiadomieniu o zakończeniu budowy.

Odbiór lokalu od dewelopera

Z odbioru lokalu od dewelopera sporządzany jest protokół. Do protokołu nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Co musi zrobić deweloper? Jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.

Następnie deweloper w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu powinien usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W praktyce bywa z tym jednak różnie, o czym będzie w jednych z najbliższych tekstów.

Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Co w sytuacji gdy deweloper mimo to nie usunie wad? Wówczas zostaje dochodzenie swoich roszczeń w sądzie.

Odbiór lokalu od dewelopera nie jest jednak tożsamy z odbiorem kluczy i momentem, od którego można użytkować lokal. Na temat odbioru kluczy przygotuję w najbliższym czasie jeden z tekstów.

Piotr Stosio

Radca Prawny


Zapraszam także do przeczytania jednego z moich poprzednich tekstów – odszkodowanie za opóźnienie budowy.

A do także do odwiedzenia mojego drugiego bloga o odszkodowaniach, a w tym tekstu o możliwości uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za upadek na chodniku.


Zapraszam do skorzystania z formularza. Sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie.


One thought on “Odbiór lokalu od dewelopera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *