Czasami zdarza się, że wady budowy ujawnią się dopiero po wielu latach od zakończenia budowy nieruchomości. Odszkodowanie za wady budowy zwykle dochodzone jest na podstawie rękojmi. Tyle że jej termin to 5 lat. Czy właściciel nieruchomości może wnieść o odszkodowanie od dewelopera po wielu latach? 

Okazuje się, że tak. Z pomocą właścicielom nieruchomości przyszedł Sąd Najwyższy. W dniu 22 listopada 2013 r. wydał uchwałę z następującą tezą (sygn. III CZP 72/13).

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 KC) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 KC).

Odszkodowanie od dewelopera po wielu latach

Skomplikowane? Chodzi o to, że termin przedawnienia liczymy dopiero od momentu wystąpienia szkody. A ta przecież może mieć miejsce wiele lat później od zakończenia budowy nieruchomości. A więc i Ty możesz wystąpić o odszkodowanie od dewelopera po wielu latach.

Dobrym przykładem jest sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy. Budynek zbudowano i oddano do użytku na początku lat 90. Dopiero w 2006 r. dach zaczął przeciekać – podobnie jak dach w budynku bliźniaczym. Powód twierdził, że zaczęły się ujawniać takie wady dachu na budynku, które wymagają naprawienia. Szkoda wystąpiła więc wiele lat później – a dokładnie 16 – po zakończeniu budowy. Sąd Najwyższy po rozważeniu argumentów stron uznał, że początek terminu przedawnienia rozpoczyna bieg dopiero od wystąpienia szkody.

Powyższą sprawę można przenieść na grunt spraw przeciwko deweloperom. To oznacza, że można dochodzić roszczeń o odszkodowanie od dewelopera po wielu latach. Nawet po upływie okresu rękojmi. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy szkoda powstała wskutek błędów budowy ujawni się znacznie później. Inne będą jednak sposoby dochodzenia roszczeń niż na podstawie rękojmi.

Zgodnie z art. 118 KC termin przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży mieszkania zawartej z deweloperem przez osobę fizyczną przedawnia się po 10 lat. Jeśli więc deweloper wybudował lokal w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, wskutek czego nabywca poniósł szkodę, polegającą na konieczności naprawy lokalu lub budynku, to deweloper zobowiązany jest do naprawienia wynikającej stąd szkody.


Piotr STOSIO

Radca Prawny

Prawnik od nieruchomości Warszawa


Zapraszam także do przeczytania moich poprzednich tekstów, w tym tekstu – odszkodowanie za opóźnienie budowy.

A do także do odwiedzenia i przeczytania mojego drugiego bloga o odszkodowaniach i możliwości uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za upadek na chodniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *