Po przeprowadzonych robotach budowlanych czasem pojawiają się wady. Niezależnie, czy chodzi o budowę domu, mieszkania, czy jakiekolwiek inne. Zwyczajnie rzadko zdarza się, że wszystkie jest idealnie. Jak wiesz, możesz domagać się naprawienia szkody od wykonawcy. Jeśli zastanawiasz się, jak wyliczyć odszkodowanie za wady budowy, ten tekst będzie dla Ciebie.

Wybudowane przez deweloperów mieszkania posiadają wady. A zdarza się też, że wykonawca robót budowlanych niezgodnie z twoim projektem wybudował dom. Chcesz wystąpić o odszkodowanie za wady budowy. Tylko jak je wyliczyć? Wysyłając wezwanie do zapłaty, trzeba przecież wiedzieć, jakiej kwoty domagać się. A następnie też o jakie odszkodowanie wystąpić do sądu. A więc jak wyliczyć odszkodowanie za wady budowy?

Zgodnie art. 363 KC naprawienie szkody może nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego bądź zapłatę sumy pieniężnej. Wybór należy tylko i wyłącznie do poszkodowanego. Ale co gdy nie da się dokładnie i precyzyjnie wyliczyć wysokości odszkodowania? Wystarczy wyliczenie hipotetyczne. To sedno jednego z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2019 r. o sygn. III CSK 106/17.

Wyrokiem rozstrzygnął spór poszkodowanego z wykonawcą robót budowlanych, który niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej wybudował dom drewniany z bali.

Jak wyliczyć odszkodowanie za wady budowy?

Sąd Najwyższy wskazał następująco: jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić przez zapłatę odszkodowania, art. 363 KC nie wyklucza tego, by wysokość sumy pieniężnej mającej służyć naprawieniu szkody była ustalona z wykorzystaniem określonych przez biegłego kosztów odtworzenia budynku, jeżeli jego wady są tego rodzaju, że uzasadniają konieczność jego ponownego wybudowania.

Co to oznacza w praktyce?

Poszkodowany, który występuje z roszczeniem o odszkodowanie za wady budowy nie musi dokładnie go wyliczyć. Wystarczy hipotetyczne, szacunkowe wyliczenie. Co istotne, poszkodowany może też otrzymać odszkodowanie przed rozpoczęciem remontu, nie musi czekać na wystąpienie do sądu, aż sam wszystko naprawi za własne pieniądze. Elementem tak rozumianej szkody są również wydatki na nowe materiały, jeżeli osiągnięcie tego celu wymaga przynajmniej w części ich wykorzystania.

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi też art. 322 Kodeksu Postępowania Cywilnego, dzięki któremu sąd może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Oczywiście podstawą do wyliczenia odszkodowania powinna być opinia biegłego specjalisty, która jest niezbędna w takich sprawach.

W rozpoznawanej sprawie sądy przyznały poszkodowanemu właścicielowi domu kwotę 180 000 zł tytułem odszkodowania. Sąd Najwyższy potwierdził zasądzenie tej kwoty, uznając że jest ona całkowicie zasadna. Nie miało znaczenia, że poszkodowany do remontu budowy w ogóle nie przystąpił. Liczy się bowiem sam fakt, że poniósł szkodę.

Przeprowadzenie remontu nie ma znaczenia dla możliwości wystąpienia o odszkodowanie, ale o tym szerzej w jednym z kolejnych tekstów.

Piotr Stosio Radca Prawny
Przeczytaj też co zrobić, gdy deweloper żąda dopłaty do mieszkania.

Zapraszam do skorzystania z formularza. Sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie.


 

2 thoughts on “Jak wyliczyć odszkodowanie za wady budowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *