Z uwagi na dużo obowiązków miałem mniej czasu na bloga, ale wracam do kolejnego wpisu po około trzech miesiącach. Rękojmia za wady budowy – tym razem nieco więcej na ten temat. A jednocześnie bardzo ważny temat. Mniejsze lub większe wady odbieranych lokalu pojawiają się bardzo często. Postaram się w najbliższych tygodniach pisać nieco częściej i bardziej regularnie. 

Czym w zasadzie jest ta rękojmia za wady budowy?

Zacznijmy od początku. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
  2. Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
  3. Rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
  4. Została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedzialność deweloperów za wady fizyczne nieruchomości jest specyficzna – choćby ze względu na inny termin dochodzenia roszczeń z tytułu wad nieruchomości. Odpowiadając na powyższe pytanie, najprościej jak się tylko da, rękojmia za wady budowy to uprawnienie kupującego do żądania naprawienia nieruchomości.

Dla kupującego nieruchomość dochodzenie roszczeń na podstawie rękojmi jest korzystne. Sprzedawca odpowiada bowiem na podstawie rękojmi niezależnie od tego, czy spowodował wadę i czy o niej wiedział i nie może się z odpowiedzialności zwolnić. W celu dochodzenia odpowiedzialności sprzedawcy na podstawie rękojmi kupujący nie musi wykazywać szkody, jaką poniósł. Co więcej, nie musi też wykazywać winy sprzedawcy. Nie ma znaczenia również to, czy sprzedawca o wadzie wiedział lub czy mógł się o wadzie dowiedzieć. Jest to odpowiedzialność bezwzględna dewelopera. Jej wystarczającą przesłankę stanowi ustalenie, że sprzedana nieruchomość ma wady.

Rękojmia za wady budowy – dochodzenie roszczeń od dewelopera

W sytuacji gdy mamy do czynienia z wadami konkretnego lokalu uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi jest każdy właściciel. Inna sytuacja ma miejsce, gdy wady mają części wspólne takie jak dach, elewacja lub inne. W tej sytuacji polecam jeden z moich poprzednich tekstów – wspólnota też może dochodzić roszczeń od dewelopera.

Warto jeszcze dodać, że na zgłoszenie rękojmi jest 5 lat. Często w takich sytuacjach konieczna jest droga sądowa, ponieważ deweloperzy nie zawsze sami z siebie naprawiają wady budowy.

W jednym z najbliższym tekstów postaram się opisać, jak powinna wyglądać procedura z dochodzeniem roszczeń z rękojmi w sądzie. Opiszę wówczas kolejne poszczególne czynności.

Piotr STOSIO

Radca Prawny


Zapraszam także do przeczytania moich poprzednich tekstów, w tym tekstu – odszkodowanie za opóźnienie budowy.


Zapraszam do skorzystania z formularza. Sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie.


3 thoughts on “Rękojmia za wady budowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *