W poprzednich tekstach pisałem o roszczeniach takich jak odszkodowanie za opóźnienie budowy i odszkodowanie za wady budowy. Dzisiaj zapraszam do przeczytania o obowiązkach podatkowych, w sytuacji gdy już odszkodowanie od dewelopera uzyskasz.

W poprzednich latach izby skarbowe wskazywały, że podatnicy powinni płacić podatek dochody za odszkodowanie od dewelopera.

W dniu 1 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, wyrażając odmienny pogląd. Skarga kasacyjna wywiedziona przez dyrektora izby skarbowej została oddalona.

NSA rozstrzygał spór podatnika z organem. Dotyczył on tego, czy odszkodowanie i odsetki wypłacone podatnikowi na podstawie wyroku sądowego są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że odszkodowanie od dewelopera nie podlega jednak podatkowi dochodowemu. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do odszkodowania rekompensującego rzeczywistą stratę, a nie korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. NSA argumentował, że zasadne jest przyjęcie, że odszkodowanie za nieuzyskanie własności lokali po cenie, wynikającej z niezrealizowanej umowy, stanowi wyrównanie uszczerbku w majątku skarżącego

Zagadnienie pod tytułem „Odszkodowanie od dewelopera a podatek” budzi jednak ciągle wątpliwości. Warto więc po uzyskaniu odszkodowania zwrócić się o pomoc do doradcy podatkowego.

 

Radca Prawny

Piotr Stosio


Zapraszam także do przeczytania mojego drugiego bloga na temat odszkodowań. A w tym przede wszystkim tekstu o możliwości uzyskania odszkodowania za kontuzję w sporcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *