Takie sytuacje występują coraz rzadziej. Niemniej jednak nadal zdarza się, że deweloper już w umowie deweloperskiej przyjmuje, że to do niego należy wybór odpowiedniego notariusza, przed którym podpisana zostanie umowa przeniesienia własności lokalu. A wcześniej oczekuje, że także umowa deweloperska zostanie zawarta przed współpracującym z nim notariuszem. Czy może tego oczekiwać? Czy deweloper może narzucić notariusza?

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest dosyć jednoznaczne. To zwyczajnie klauzula niedozwolona, więc deweloper nie powinien narzucać notariusza.

Czy deweloper może narzucić notariusza?

Jeżeli więc zastanawiasz się, czy deweloper może narzucić notariusza i zmusić Cię do wyboru tego konkretnego, to nie. Nie powinien tego zrobić.

Każde więc postanowienie umowne stwierdzające, że wyłączny wybór notariusza do zawarcia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego jest niedozwolone. Narusza ono interesy nabywcy lokalu jako konsumenta. Konsument powinien mieć możliwość swobodnego wyboru kancelarii notarialnej. W takich sprawach bardzo ważne jest zaufanie do notariusza.

W rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się na przykład klauzula nr 3529 zgodnie. Za niedozwolone uznano następujące postanowienie umowne.

„Strony zgodnie postanawiają, iż Spółka odpowiedzialna jest za organizację procesu sprzedaży i tym samym przysługuje jej prawo wskazania szczegółowego terminu oraz miejsca (Kancelarii Notarialnej) zawarcia Umowy Sprzedaży, o czym Spółka zobowiązana jest powiadomić Nabywcę z 14 dniowym wyprzedzeniem”

Co ciekawe, niedozwoloną klauzulą umowną jest też umożliwienie nabywcy lokalu wyboru notariusza w konkretnym mieście z jednoczesnym zmuszeniem go do zawarcia umowy w siedzibie Dewelopera. Poniżej klauzula nr 6467.

„Datę przystąpienia do aktu i notariusza wskaże Deweloper. Kupującemu przysługuje prawo wyboru notariusza spośród kancelarii notarialnych mających siedzibę w Warszawie, z tym, że w takim wypadku akt odbędzie się w siedzibie Dewelopera”

Niedługo przygotuję oddzielne opracowanie dotyczące klauzul niedozwolonych w umowach zawieranych z deweloperami.

Piotr Stosio

Radca Prawny


Zapraszam też do przeczytania mojego poprzedniego tekstu na temat możliwości zwrotu opłaty rezerwacyjnej.


Zapraszam do skorzystania z formularza. Sprawdź bezpłatnie czy należy ci się odszkodowanie.


2 thoughts on “Czy deweloper może narzucić notariusza?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *