Prowadzę wiele spraw sądowych przeciwko deweloperom, zazwyczaj dotyczą one opóźnień w przeniesieniu własności lokalu. O tym, kiedy należy Ci się kara umowna od dewelopera, już pisałem. Teraz chciałbym opisać jedno ciekawe orzeczenie w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw.

Kara umowna od Dewelopera

Sprawa dotyczyła opóźnienia dewelopera przez około 90 dni w zawarciu umowy przeniesienia własności. Deweloper, chyba jak każdy deweloper w naszym kraju, tłumaczył opóźnienia epidemią koronawirusa i jej skutkami, a także niemożnością prowadzenia działalności gospodarczej. 

Twierdził, że nabywca lokalu nie poniósł żadnej szkody, bo w terminie odebrał klucze do zakupionego przez siebie lokalu.

Pomijał jednak wiele istotnych elementów, choćby to że kancelarie kancelarie notarialne od marca 2020 r. pracowały normalnie, a więc zwyczajnie umowa mogła być zawarta. Deweloper nie miał jednak w zwyczaju pytać swoich klientów, czy chcą opóźnić o 3 miesiące zawarcie umów przeniesienia własności. Samodzielnie podjął decyzję w tym zakresie.

W zasadzie nie wykazał też, jaki konkretnie wpływ na jego działalność miała epidemia koronawirusa poza ogólnikowymi stwierdzeniami. W konsekwencji sąd nie miał wątpliwości i przyznał kilkanaście tysięcy złotych tytułem kary umownej na rzecz mojego Mocodawcy.

Wyrok załączam poniżej, póki co jest nieprawomocny. 

Czy szkoda ma znaczenie?

Deweloperzy często nie chcą wypłacić kary umownej, argumentując że nabywca lokalu nie poniósł żadnej szkody związanej z opóźnieniem w zawarciu umowy przeniesienia własności. Tymczasem kara umowna od dewelopera nie jest powiązana ze szkodą. To wprost wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego i charakteru kary umownej jako takiej.

Dlatego deweloperzy starają się unicestwić możliwość dochodzenia roszczeń od nich na jak najwcześniejszym etapie. Na porządku dziennym są projekty aktów notarialnych, w których deweloperzy oczekują zrzeczenia się roszczeń z tytułu należnych kar umownych. 

Dlatego tak ważne jest, aby przed ich zawarciem odpowiednio przeanalizować umowę i nie dopuścić do przyjęcia tak niekorzystnego dla nas postanowienia. 

Radca Prawny

Piotr Stosio


Zapraszam do skorzystania z poniższego formularza.

Sprawdź czy należy ci się odszkodowanie od dewelopera.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *