Takie sytuacje występują coraz rzadziej. Niemniej jednak nadal zdarza się, że deweloper już w umowie deweloperskiej przyjmuje, że to do niego należy wybór odpowiedniego notariusza, przed którym podpisana zostanie umowa przeniesienia własności lokalu. A wcześniej oczekuje, że także umowa deweloperska zostanie zawarta przed współpracującym z nim notariuszem. Czy może tego oczekiwać? Czy deweloper może narzucić notariusza?

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jednoznaczne. To klauzula niedozwolona.

Czy deweloper może narzucić notariusza?

Jeżeli więc zastanawiasz się, czy deweloper może narzucić notariusza i zmusić Cię do wyboru tego konkretnego, to nie. Nie powinien tego zrobić.

Każde więc postanowienie umowne stwierdzające, że wyłączny wybór notariusza do zawarcia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego jest niedozwolone. Narusza ono interesy nabywcy lokalu jako konsumenta. Konsument powinien mieć możliwość swobodnego wyboru kancelarii notarialnej. W takich sprawach bardzo ważne jest zaufanie do notariusza.

W rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się na przykład klauzula nr 3529 zgodnie. Za niedozwolone uznano następujące postanowienie umowne.

„Strony zgodnie postanawiają, iż Spółka odpowiedzialna jest za organizację procesu sprzedaży i tym samym przysługuje jej prawo wskazania szczegółowego terminu oraz miejsca (Kancelarii Notarialnej) zawarcia Umowy Sprzedaży, o czym Spółka zobowiązana jest powiadomić Nabywcę z 14 dniowym wyprzedzeniem”

Co ciekawe, niedozwoloną klauzulą umowną jest też umożliwienie nabywcy lokalu wyboru notariusza w konkretnym mieście z jednoczesnym zmuszeniem go do zawarcia umowy w siedzibie Dewelopera. Poniżej klauzula nr 6467.

„Datę przystąpienia do aktu i notariusza wskaże Deweloper. Kupującemu przysługuje prawo wyboru notariusza spośród kancelarii notarialnych mających siedzibę w Warszawie, z tym, że w takim wypadku akt odbędzie się w siedzibie Dewelopera”

Niedługo przygotuję oddzielne opracowanie dotyczące klauzul niedozwolonych w umowach zawieranych z deweloperami.

Piotr Stosio

Radca Prawny


Zapraszam też do przeczytania mojego poprzedniego tekstu na temat możliwości zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

One thought on “Czy deweloper może narzucić notariusza?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *