Po przeprowadzonych robotach budowlanych czasem pojawiają się wady. Jak wiesz, możesz domagać się naprawienia szkody od wykonawcy. Jeśli zastanawiasz się, jak wyliczyć odszkodowanie za wady budowy, ten tekst będzie dla ciebie.

Sytuacja jest jednoznaczna. Wybudowane przez dewelopera mieszkanie ma wady. A może wykonawca robót budowlanych niezgodnie z twoim projektem wybudował dom. Chcesz wystąpić o odszkodowanie za wady budowy. Tylko jak je wyliczyć? Wysyłając wezwanie do zapłaty, trzeba przecież wiedzieć jakiej kwoty domagać się. Następnie o jakie odszkodowanie wystąpić do sądu. A więc jak wyliczyć odszkodowanie za wady budowy?

Zgodnie art. 363 KC naprawienie szkody może nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego bądź zapłatę sumy pieniężnej. Wybór należy do poszkodowanego. Ale co gdy nie da się dokładnie wyliczyć wysokości odszkodowania? Wystarczy wyliczenie hipotetyczne. To sedno jednego z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2019 r. o sygn. III CSK 106/17.

Wyrokiem rozstrzygnął spór poszkodowanego z wykonawcą robót budowlanych, który niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej wybudował dom drewniany z bali.

Jak wyliczyć odszkodowanie za wady budowy?

Sąd Najwyższy wskazał następująco: jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić przez zapłatę odszkodowania, art. 363 KC nie wyklucza tego, by wysokość sumy pieniężnej mającej służyć naprawieniu szkody była ustalona z wykorzystaniem określonych przez biegłego kosztów odtworzenia budynku, jeżeli jego wady są tego rodzaju, że uzasadniają konieczność jego ponownego wybudowania.

Co to oznacza w praktyce?

Poszkodowany, który występuje z roszczeniem o odszkodowanie za wady budowy nie musi dokładnie go wyliczyć. Wystarczy hipotetyczne, szacunkowe wyliczenie. Co istotne, poszkodowany może też otrzymać odszkodowanie przed rozpoczęciem remontu. Elementem tak rozumianej szkody są również wydatki na nowe materiały, jeżeli osiągnięcie tego celu wymaga przynajmniej w części ich wykorzystania.

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi art. 322 KPC, dzięki któremu sąd może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Oczywiście podstawą do wyliczenia odszkodowania powinna być opinia biegłego specjalisty.

W rozpoznawanej sprawie sądy przyznały poszkodowanemu właścicielowi domu kwotę 180 000 zł tytułem odszkodowania. Sąd Najwyższy potwierdził zasądzenie tej kwoty. Nie miało znaczenia, że poszkodowany do remontu budowy nie przystąpił.

Przeprowadzenie remontu nie ma znaczenia dla możliwości wystąpienia o odszkodowanie, ale o tym szerzej w jednym z kolejnych tekstów.

Piotr Stosio

Radca Prawny

2 thoughts on “Jak wyliczyć odszkodowanie za wady budowy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *